13 mrt 2011

“Ik droom van een kleuriger lokaal bestuur” - interview in De Boterham

Collins Nweke komt uit Nigeria en woont al 17 jaar met zijn gezin in Oostende. Intussen kreeg hij de Belgische nationaliteit en raakte hij meer en meer geïnteresseerd in politiek. In 2006 werd hij lid van Groen! en datzelfde jaar werd hij verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op 22 januari 2011 legde hij de eed af als OCMW-raadslid. Zo kan hij nog actiever werken aan een oplossing voor sociale problemen als armoede, werkloosheid, ouderenbeleid? Wat betekent OCMW en wat doet dit centrum?OCMW betekent "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn". Het wordt soms ook Sociaal Huis genoemd. Het OCMW zorgt ervoor dat de zwakke mensen in de maatschappij worden geholpen, zowel financieel als materieel om menswaardig te kunnen leven. Bijvoorbeeld als je geen job hebt en geen andere bron van inkomen hebt, dan kan je bij het OCMW financiële steun vragen. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt je een "leefloon" totdat je werk vindt. 

 Hoeveel leden zitten er in de OCMW-raad?

Het OCMW of Sociaal Huis wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In Oostende zijn er 13 raadsleden, samengesteld uit leden van verschillende politieke partijen, verkozen in de gemeenteraads-verkiezingen. Ik ben één van deze 13 raadsleden.

Wat is de termijn van een mandaat als raadslid?

Het mandaat van een OCMW-raadslid duurt zes jaar,  zoals bij de gemeenteraad. Ik ben in 2006 als raadslid verkozen en in 2011 legde ik de eed af. Mijn mandaat loopt nog tot 2012. 

Door wie worden de raadsleden gekozen?

De raadsleden van het OCMW worden gekozen door de gemeenteraad aan de hand van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Aanstelling als raadslid van het OCMW kan ook via een politiek akkoord binnen of tussen de partijen. In mijn geval ben ik tot raadslid aangesteld omwille van mijn resultaten in de gemeenteraadsverkiezingen. 

Hoe dikwijls komt de raad samen en wat is jouw taak in de raad?

De Raad van het OCMW komt tweemaal per maand samen om het beleid te bespreken en beslissingen te nemen. Een deel van de raadszittingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen aanwezig mag zijn. Er zijn ook gesloten vergaderingen die gevoelige of individuele dossiers behandelen. Daarnaast zijn er verschillende bijzondere comités. Als raadslid zit ik in vier comités: "De Brem" voor jeugdzorg, "Ontmoetingscentra", "Seniorenbeleid" en de "Sociale dienst". Daarnaast maak ik deel uit van de Algemene Vergadering van het ziekenhuis "Henri Serruys".

Vooral seniorenbeleid wordt heel belangrijk omdat er veel oudere mensen in Oostende wonen. We moeten dus zorgen voor meer goed werkende instellingen voor bejaarden, bejaardenhulp, boodschappendienst, diensten voor warme maaltijdbedeling, geneeskundige verzorging, een poetsdienst?

Deed u ook aan politiek in Nigeria, uw land van herkomst?

In Nigeria werkte ik in de banksector. Toch heb ik altijd al interesse gehad voor sociale en politieke thema's. Tot 2006 deed ik niet aan partijpolitiek maar was ik altijd bezig met maatschappelijke thema's. Ik zetelde (en zetel nog) in het bestuur van verschillende verenigingen die te maken hebben met welzijn, integratie, wereldsolidariteit, onderwijs enzovoort. Ik ben oprichter van de vereniging "The Global Village". Dat is een vereniging die beleidsadvies geeft aan de stad Oostende over mensen van andere origine. Het probleem van veel verenigingen is dat het moeilijk is om politiek gehoord te worden. Toen ik de vraag kreeg om op de lijst te staan van de politiek partij Groen! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heb ik na lang nadenken toegezegd. 

Is het een zware job?

Het is niet altijd gemakkelijk. Ik moet veel dossiers lezen, vergaderingen voorbereiden, met mensen spreken? Ik heb momenteel niet zoveel vrije tijd, maar ik doe het graag.

Wat wil je in de toekomst bereiken?

Iedereen ligt wakker van werk, huisvesting, onderwijs, cultuurbeleving... Een goed bestuur moet oplossingen zoeken voor de maatschappelijke problemen. Mensen aan het werk helpen vind ik een belangrijk element. Ik hoop dat wij door ons beleid in de komende jaren veel mensen een betere toekomst kunnen bezorgen, mensen uit het leefloon halen en naar een reguliere job kunnen helpen. Ik hoop ook dat mijn aanstelling als raadslid een springplank is naar een kleuriger lokaal bestuur. Interculturaliteit is een feit. We moeten op zoek gaan naar manieren om goed en respectvol met elkaar samen te leven. Ik wens daarom ook dat er een intercultureel bemiddelaar in het Sociaal Huis komt.

Bedankt voor dit interview en we wensen je veel succes!

 

  • Geïnteresseerd om de openbare vergaderingen van de OCMW-raad bij te wonen? Dat kan op de 1ste en 3de dinsdag van de maand.
  • Agenda en verslagen van de OCMW-raad kan je vinden op de website www.sho.be
  • Het onthaal van het OCMW is open: Ma, di, wo en vr telkens van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. Do van 9 uur tot 12 uur en van 17 uur tot 19 uur.
  • Meer informatie over het OCMW vind je op de website www.sho.be of het nummer 059 555 610.
  • Meer informatie over Collins en zijn werk vind je op de website www.collinsnweke.be   

 Collins Nweke legt de eed af in het stadhuis.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren