08 mei 2017

Afsprakennota economie voor €1 miljoen zonder afspraken?

Wat is de rol van het Economisch Huis als stimulator van de economie om van Oostende een financieel gezond stad te maken? Een afsprakennota stipuleert best hun verantwoordelijken in dit verband  In de van 17 december 2016 keurden wij mee het omvormen van het Economisch Huis in een  Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) goed. Dat was volgens ons het begin van het process die moet zorgen dat het Economisch Huis een efficiënte motor wordt in het stimuleren van de Oostendse lokale economie. Dat er voor ons een halve pagina afsprakennota tussen het stadsbestuur en het Economisch Huis thans ter goedkeuring ligt is belachelijk. 

gemeenteraad

Afsprakennota kan deftiger

Wij kunnen het samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende afsprakennota niet goedkeuren. De reden is eenvoudig: voor een EVA die een dotatie van €1.040.000 uitbetaalt krijgt van het stadsbestuur verwachten wij een deftiger afsprakennota dan wat voor ons ligt. Vandaar de volgende opmerkingen:

 • Hoe gaan wij precies de communicatie tussen het Economisch Huis en de Stad afstemmen? Het afstemmingsprocedure zou best in de afsprakennota staan
 • Voor 2017 zal op 15 mei, in tegenstelling tot wat bepaald werd in artikel 8§1 van de beheersovereenkomst, 75% van de dotatie betaalt zijn (i.p.v. 50%). Graag uitlegen.
 • Waarom werd er gekozen om geen opsomming op te nemen in de afsprakennota van de te meten indicatoren? Dit is toch objectiever?
 • Wat belet ons als stadsbestuur om vooraf te bepalen in overleg met het Economisch Huis, welke projecten en promotieacties worden jaarlijks gepland en op basis daarvan de realisaties meten?
 • Er ontbreekt volgens ons een objectieve monitoring- en evaluatiesysteem. Hopelijk verwarren wij dit niet met de rol van de Raad van Toezicht. 

Groen stelt voor om de volgende zaken op te nemen in de afsprakennota met het Economisch Huis:

 1. Gezien de stijgende werkloosheid de Oostendse welvaart ondermijnt, met welke jaarlijkse indicatoren gaan wij als stadsbestuur de prestaties van het Economisch Huis evalueren?
 2. Welke zijn de jaarlijkse streefcijfers in het aantrekken van ondernemers die zuurstof geven aan Oostende? Wij moeten toch kunnen nagaan in hoeverre het Economisch Huis goed bezig is in dit verband en welke mogelijke bijsturing nodig is. Zonder dit in de afsprakennota te laten opnemen kunnen wij ook de situatie niet goed  opvolgen
 3. Wat is de rol van het Economisch Huis als stimulator van de economie om van Oostende een financieel gezond stad te maken? Een afsprakennota stipuleert best hun verantwoordelijken in dit verband
 4. Als visitekaart van Oostende, wat de economie betreft, moeten wij als stadsbestuur verwachtingen kunnen opleggen aan het Economisch Huis rond het stimuleren en benutten van de kansen rond een groene en duurzame economie
 5. Hoeveel projecten rond de sociale economie willen wij jaarlijks bereiken? Welke afspraken moeten gemaakt worden met het Economisch Huis om dit mogelijk te maken?
 6. Vinden wij niet dat er een rol weggelegd is voor het Economisch Huis om Fair Trade en ethisch beleggen als basisprincipe te nemen in Oostende? Regel dan een formele afspraak erover. 
 7. Een ander en beter visie is mogelijk voor de International Airport Bruges ? Ostend. Welke zijn de korte en lange termijnsdoelen? Dit moet in jaarlijkse afspraken vertalen kunnen worden met het Economisch Huis
 8. Welke rol moet het Economisch Huis spelen om er voor te zorgen dat er geen overdreven regels zijn voor terrassen in Oostende?

Een overzichtelijke en uitvoerige afsprakennota tussen het Economisch Huis en Stad Oostende is een noodzaak.

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 24 april 2017

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren