06 apr 2013

België-Nigeria Pin: meer dan een pin

[English version below] In de hoedanigheid van voorzitter van Nigerianen in Diaspora Europa (),  had ik recent de eer om uitgenodigd te worden door de Belgisch-Luxemburgse afdeling van de NGO om de eerste Nigeriaans-Belgische Pin te lanceren (zie foto). De Nigeriaanse ambassadeur in België, Luxemburg en de Europese Unie, Dhr. Felix Awanbor en de aartsbisschop van Abuja die een bezoekje brachte aan België (en recent Kardinaal werd) waren de eersten die de Pin opgespeld kregen.

www.nidoeurope.org

In mijn toespraak onderlijnde ik dat deze mooie pin, met de vlaggen van beide landen, symbool staat voor een blijvende samenwerking en vrede tussen de regeringen en inwoners van beide naties. Op het gebied van handel en investeringen hebben België en Nigeria een benijdenswaardige eerste positie bereikt in elkaars economie. Toen in één of twee geïsoleerde gevallen deze solide band werd getest, hebben zowel België als Nigeria een bewonderenswaardige oplossing gevonden door diplomatisch om te gaan met problemen. De burgers van beide landen leven samen in vrede en harmonie, zowel in Nigeria als in België. Dit bewijst dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. We zijn er ons van bewust dat op het gebied van reizen, toerisme (vooral ecotoerisme), en culturele uitwisseling er nog heel wat potentieel is. Moge deze sectoren de elementen zijn die de vriendschapsbanden tussen beide landen nog zullen versterken in de komende jaren.

Mag ik daarbij vragen aan alle landgenoten en vrienden in België en Nigeria om hun pin aan te vragen voor €5 en zo een groeiende groep te vormen van trotse mensen die deze mooie pin zullen dragen als (mode) accessoire. Stuur me een bericht via email [email protected] of op  Facebook als u deze pin ook wil en ik laat ze u bezorgen

In the capacity of Chairman Nigerians in Diaspora Europe (www.nidoeurope.org) I was honoured to be recently called upon by the Belgium - Luxembourg Chapter of the NGO to launch the first-ever Nigeria-Belgium Pin (see photo). The Nigerian Ambassador to Belgium, Luxembourg and the European Union, Mr Felix Awanbor and the visiting Archbishop of Abuja (recently made a Cardinal) were the first to be decorated with the pin.

In my launching remarks, I underlined that the beautiful pin, with both countries' flags crossing each other, bears witness to, and is a symbol of, the enduring partnership and peace between the governments and peoples of both nations. In areas of trade and investment, Belgium and Nigeria have earned an enviable first-class position in each other's economy. When on one or two isolated instances the solid relationship was tested, Nigeria and Belgium have shown admirable resolve to use diplomacy as a potent tool to resolve differences. Citizens of both countries continue to live side-by-side one another in peace and harmony, both in Nigeria and in Belgium. This is a proof that there are more that bind us together than divide us. We are aware that in the areas of travel, tourism, (especially Eco-tourism) and cultural exchange, there are huge potentials waiting to be harnessed. Let these sectors be the elements that further strengthen the cordial relationship between both nations in the coming years.

May I therefore call on all citizens and friends of Belgium and Nigeria to pick up their pins for €5 and join a growing army of proud people who have started to wear this beautiful (fashion) accessory. Inbox me via email [email protected] or Facebook  if you want one and a pin will promptly become yours.

   

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren