15 apr 2011

De open economie en het samenleven

 - Joerie Osaer   "Ik trek dan ook de doelstelling van Collins Nweke niet in twijfel; maar heb wel mijn persoonlijke bedenkingen bij het middel dat daartoe moet leiden, namelijk de aanstelling van een intercultureel bemiddelaar. Als libertair ben ik voorstander van een minimale overheid. Ik geloof dat een open economie in de meeste gevallen die omstandigheden weet te creëren die nodig zijn om mensen op een goede manier met elkaar te laten samenleven..."

Ik heb  alle respect voor die libertaire mening. Maar ik vind een heilige geloof in de vrije markt gewoonweg een illusie.  De maatschappij zijn beloop gewoon laten gaan is een recept voor chaos. Interculturele bemiddeling (ICB) moet niet gezien worden als een exclusieve gunst voor de etnisch-culturele minderheden (ECM). Neen! In hun dienstverlening zitten maatschappelijk assistenten  immers met vragen en problemen van culturele aard. Die moeten professioneel opgelost worden om zo de productiviteit in de organisatie te verhogen. Hier blijft een taak weggelegd voor een ICB. Verder mogen wij de afwezigheidsgraad op het werk als gevolg van (inter)culturele conflicten niet onderschatten. Dit brengt een bedrijfskost met zich mee die kan vermeden worden door (tijdig) preventief in te springen. Een intercultureel bemiddelaar is hiermee een krachtig instrument.

Het concept van interculturele bemiddeling is nieuw in de dienstverlening van het Oostendse lokale bestuur. Ik kan dus voor een stuk de vrees voor het onbekende begrijpen. Dat was ook het geval met de komst (vorige maand) van een 'meldpunt discriminatie'; alsook 10 jaar geleden bij de oprichting van een integratiedienst binnen de 'dienst Samenleven'. In 1997 toen wij het beleidsvoorbereidende onderzoek deden over 'de leefomstandigheden en verwachtingen van vreemdelingen in Oostende' waren er de "Joerie Osaers" die alles hun gang wilden laten gaan zonder maatwerk. Maar amper 10 jaar na de oprichting van de dienst zijn de resultaten voelbaar. Het was zo dat, ondanks de migratiestroom van meer dan 40 jaar, de overheid hier nauwelijks in geïnvesteerd had. Er waren maar enkele losstaande initiatieven en maatregelen, er waren weinig sleutelfiguren uit die groep van etnisch-culturele minderheden die als gesprekspartners konden fungeren.  Om maar te zwijgen over het gebrek aan aanspreekpunten die een relatie met hun achterban konden faciliteren. De integratiedienst heeft die losstaande initiatieven geïnventariseerd en uitgewerkt tot een geheel van op elkaar afgestemde maatregelen die de maatschappelijke positie van de ECM langzaam aan doen verbeteren.

Ik hoop dat het libertaire pleidooi voor een minimale overheid niet "geen overheid" impliceert? Het is immers de overheid die de omstandigheden moet creëren zodat iedereen kan meedraaien in de samenleving.  Zouden bedrijven bijvoorbeeld automatisch aandacht hebben voor kansengroepen (50-plussers, laaggeschoolden, mensen met een beperking,... ) zonder tussenkomst van de overheid? Indien de integratiedienst niet zou bestaan, zouden mensen dan automatisch verdraagzaam zijn met elkaar?  Dezelfde vraag kan ook gesteld worden over het bestaan van een professionele intercultureel bemiddeling.

Nochtans zijn er voorbeelden uit de lokale privésector rond het aanstellen van een ICB. Het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) heeft onlangs de nood aan een ICB in het Inloopteam geconstateerd en prompt iemand daarvoor aangesteld. Dan zijn er nog de zogenaamde Coördinators Interculturele Bemiddeling in de ziekenhuizen die dagelijkse bruggen zijn tussen dokters (en verpleegsters) en ECM-patiënten om, zo nodig, te bemiddelen.

Ik leerde, toen in Afrika, dat als twee olifanten vechten, het gras het slachtoffer is. Zo zijn ook de zwaksten slachtoffer, in een samenleving waar wij de open economie zijn gang maar laat gaan.

Collins Nweke | Groen! Raadslid OCMW Oostende

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren