10 jul 2012

DIALOOGTAFEL INTEGRATIE OOSTENDE

Ik nam op vrijdag 29 juni 2012 deel aan een politiek debat over het integratiebeleid van stad Oostende. Aan de tafel zaten Krista Claeys (CD&V) Claude Pinet (Vlaams Belang) Ruben Pannecouke (OpenVLD)

en Maxim Donck (NV.A). Het ging over de thema's Huisvesting, Tewerkstelling, Inspraak en actuele thema's o.a. 3e Oostendse moskee, meldpunt discriminatie, transitmigranten ... Heb ik het goed gedaan? Ik weet het niet want zelfevaluatie is niet altijd evident maar heb direct na het debat de volgende melding gekregen op mijn twitter "Collins is een levende bewijs van allochtone  integratie in de politiek. Hij doet het goed'.  

Hieronder mijn visie op de behandelde
onderwerpen

Huisvesting

 • Groen wil een actievere woonpolitiek die verder gaat
  dan sociale huisvesting, maar ook de betaalbaarheid en kwaliteit van de
  huisvesting en de leefbaarheid van de omgeving bewaakt.
 • Groen pleit voor een maximumfactuur voor huur.
  Tegelijkertijd wil Groen een echte huurtoelage voor de lagere inkomens.
 • Groen wil ook een drastische uitbreiding van het
  aantal sociale woningen.
 • Groen wil een kordate  aanpak van huisjesmelkerij
 • Tot slot willen wij ook vernieuwende woonvormen als
  kangoeroewonen en co-living in Oostende, zelfs tussens oudere Oostendenaars en
  nieuwe Oostendenaars
 • Groen pleit voor een maximumfactuur voor huur om huren
  op de privé-markt opnieuw betaalbaar te maken.
 • Groen wil een drastische uitbreiding van het aantal
  sociale woningen, met nadruk op kleinschalige projecten, voldoende verscheidenheid
  en verstandig ingeplant in de woonwijk.

Om het kopen van woningen in Oostende betaalbaar te maken, moeten
projecten van sociale stadsvernieuwing ontwikkeld worden, met een goede mix
tussen sociale woningen en de creatie van nieuwe ééngezinswoningen en
appartementen. Betaalbaar wonen is algemeen probleem. In de voorbije 6 jaar  zijn er veel te veel dure appartementen in
Oostende waarmee stad volgebouwd wordt. Bouwpromotoren krijgen te veel vrijheid
onder de huidige coalitie van sp.a, CD&V en Open VLD.

 

Tewerkstelling

 • Vlaanderen telt ongeveer 46,000 werkzoekenden (bijna 26%
  van de bevolking).
 • Uit deze cijfers , is moeilijk uit te maken  wat het aandeel is van de Oostendse nieuwe
  Belgen.
 • Maar van o.a. leefloonbestand kunnen we afleiden dat de cijfers
  alarmerend hoog zijn.
 • Er is gebrek aan de politieke wil om werk te maken van
  het bestrijden van hoge werkloosheid bij de nieuwe Oostendenaars.
 • Het spreken van Nederlands is uitermate belangrijk maar
  wordt veelal gebruikt om de nieuwe Oostendenaars  buiten te houden. Dus discriminatie blijft een
  probleem op de arbeidsmarkt.
 • Het stadsbestuur startte in 2004 met een
  diversiteitsplan. Het plan moest, naast andere minderheidsgroepen (holebi,
  oudere werkzoekenden, vrouwen?) de werkkansen van de nieuwe Oostendenaars
  bevorderen. Na 2 jaar werking heeft men niet aan de rand van deze doelstelling
  geraakt. Wij zaggen ook geen concrete plannen om dit te doen. Als
  doelgroepvertegenwoordiger stelde ik danook voor aan de meerderheidspartijen
  (sp.a, OpenVLD en Cd&V) om:
 1. een grondige evaluatie
  van stadsbeleid betreffende hoge werkloosheid bij allochtonen uit te voeren
 2. een doeltreffend
  diversiteitsbeleid dat tot de verhoging van de tewerkstellingskansen van de
  doelgroep zal leiden
 3. realiseren van
  allochtonenwerkplan (naar anologie van de Jongerenwerkplan) met het Sociaal
  Hius als voortrekker gezien de aanzienlijk grote oververtegenwoordiging van de
  doelgroep in het leeflonersbestand
 4. het stadsbestuur moet als
  grootste werkgever in Oostende een voorbeeldfunctie vervullen en dus meer
  allochtonen in dienst nemen

We zijn al gewoon aan  de arrogantie
van de macht in Oostende. Duskrijgen we traditiegetrouw  geen antwoord van het stadsbestuur. De verantwoordelijke
schepen heeft misschien meer zin in de vele feesten die de MARO organiseert dan
werk maken van beleidswerk dat zou moeten leiden tot het verhogen van de werkkansen
van de nieuwe Oostendenaars.

 

Inspraak

 • Dat er vandaag een  integratiedebat wordt georganiseerd n.a.v. de
  komende gemeenteraadsverkiezingen zonder een protestactie zoals in 2005 is een
  goede zaak.
 • In 2005 moest Groen eisen dat
  zowel de stemgerechtigde EU als niet-EU vreemdelingen worden aangeschreven door
  het stadsbestuur i.v.m gemeenteraadsverkiezingen. Maar zonder resultaat. Ook
  dit jaar hebben dat gedaan. Wel met resultaat. Dit is een vooruitgang.  Groen feliciteert de integratiedienst
  hiervoor.
 • Maar inspraak gaat veel meer
  dan debat  en brieven schrijven. Het
  stadsbestuur moet zichzelf durven de vraag stellen: hoe efficient is onze
  beleid ten opzichte van de nieuwe Oostendenaar?
 • Een beleid dat  gebaseerd is op een verouderd onderzoek kan
  zeker zijn doelen en objectieven niet daadwerkelijk bereiken.
 • Groen meent dat het laatste
  onderzoek vanuit stad Oostende naar de leefomstandigheden en verwachtingen van
  de nieuwe Oostendenaars gebeurde in 1997. Behalve een paar losstaande
  bevragingen, baseert het stadsbestuur nog steeds zijn minderhedenbeleid op een
  verouderd  onderzoek.
 • Het kan inderdaad gezegd worden
  dat  de  'business as usual mentaliteit'
  geldverspelling is. Ik weet niet hoelang de kiezers dit gaan dulden.
  Verandering is broodnodig!  

 

Integratiedienst

 • De Integratiedienst van stad
  Oostende doet zijn best en moet meer ondersteuning krijgen van het
  stadsbestuur.
 • De Minderhedenadviesraad
  Oostende (MARO) is een mooi beleidsinstrument maar moet meer ruimte krijgen om
  zelfstandig zijn dingen te kunnen doen zonder de constante bemoeienis  van de verantwoordelijke schepen: in de eerste
  7 jaar waren er twee CD&V schepenen en in de laatste 5 jaar twee sp.a
  schepenen.
 • Door het incoherent beleid van
  de CD&V en sp.a blijft de MARO, na meer dan 10 jaar bestaan, nog in zijn
  kinderschoenen staan. Wat beleidswerk betreft kent de adviesraad geen echte
  hoogtepunten.
 • Groen steun het verder  bestaan van de integratiedienst op voorwaarde
  dat de verantwoordelijke schepen zorgt voor meer aandacht voor het  beleidswerk via de MARO

 Meldpunt discriminatie Oostende

 • Met het meldpunt heeft de regio
  Oostende een krachtige hefboom gekregen in het strijd tegen discriminatie op
  basis van niet enkel ras en huidskleur maar ook geloof, geslacht, leeftijd,
  seksuele voorkeur, afkomst, overtuiging? Maar hiermee is het werk niet af. Het
  meldpunt moet  verder uitgebouwd worden
  om optimaal te functioneren.
 • De intenties van stad en OCMW
  over het meldpunt racisme waren  van in
  het begin verdacht.
 • Eerst en vooral wilde de
  burgemeester niets van het meldpunt horen. Het was onder druk van een
  petitieactie die de coalitie van sp.a, CD&V en Open VLD deed veranderen van
  standpunt. Een meldpunt, mag volgens de coalitie pas  van start gaan in Oostende maar dan moet het
  weggestop worden ergens in het OCMW. Geen bekendmaking.
 • In de raadzitting van maart 22
  maart 2011 kreeg ik al te weinig  formele
  communicatie vanuit het Sociaal Huis naar het werkveld toe om het meldpunt aan
  te kondigen. De ondervertegenwoordiging van het werkveld op het
  voorstellingsmoment op 8 maart van het meldpunt was  een klare getuigenis van een verkeerd  startschot.
 • Aan de hand van de begroting 2012 stelden we
  vast in onze begrotingbespreking dat er geen daadwerkelijke plannen zijn om het
  meldpunt ruim bekend te maken. De MARO is vragende partij om nauw samen te
  werken met het meldpunt maar kreeg geen groen licht van het OCMW.
 • Ervaring van bestaande
  meldpunten leren dat het meldpunt tot mislukking is gedoemd zonder de passende
  communicatie naar het werkveld en de burgers.
 • We moeten dringend stoppen met
  de illusie dat een meldpunt zichzelf zal bekendmaken.

 Derde moskee in Oostende

 • Groen meent dat er in
  Vlaanderen vrijheid van godsdienst is , ook in Oostende.
 • De moskee valt onder de
  wetgeving en normaliter wordt deze regelgeving gecontroleerd door de bevoegde
  instanties
 • Er zijn verder veel meer dan
  drie kerken in Oostende. Waarom is het dan een probleem dat er in Oostende een  derde moskee wordt opgericht .  Zijn ze wettelijk in orde? Dan is het geen
  probleem. Wij moeten de overheid gewoon hun werk laten doen
 • De tweede moskee heeft al zijn
  sociaal-cultureel nut bewijzen. De moskee is een open huis voor iedereen
  geworden met tal van socio-culturele en educatieve activiteiten voor zowel de
  Oostendse moslim gemeenschappen als voor de buurtbewoners.
 • Een moskee kan, en is een
  volwaardige maatschappelijke instelling die zijn kans moet krijgen. 

 Transitmigranten

 • Ik verzet me tegen de term 'transitillegalen'
  en verkies om de mensen als 'transitmigranten' te beschrijven.
 • Ik stel ook vast dat alle meerderheidspartijen
  plus de NV.A hier aanwezig spreken van een harde aanpak van de transitmigranten
  door de politie.
 • Die harde aanpak doet me denken aan
  politiehonden die werden losgelaten tegen transitmigranten.
 • Het breek mijn hart om jongeren te ontmoeten
  die gebeten zijn door politiehonden. Het CAW moest op een zekere moment
  tussenkomen samen met een dierenarts die bevestigde dat het wel degelijk om
  hondenbeten ging, geen losstaande incidenten maar dagelijks, systematisch en
  continu. Enige misdaad: de mensen beschikken niet over geldige
  verblijfsdocumenten.
 • Ik hoop van harte dat de harde aanpak geen
  hondenbeten impliceert.
 • Transitmigratie hoort bij de kenmerken van een
  havenstad zoals Oostende. Middelen worden ook vrijgemaakt door de overheid om
  problemen eigen aan een havenstad aan te pakken. Misschien ontoereikend maar
  het stadbestuur moet goed zijn prioriteiten bepalen.
 • Wat
  heeft Oostende nodig om transitmigratie aan te pakken? Groen blijft
  voorstaander van een afdeling van de dienst vreemdelingenzaken met een loket in
  Oostende. Dit zal zorgen voor snelle beslissing over wie mag blijven en wie
  niet. Na een transparent proces kan volgens ons een terugkeerproces opgestart
  worden. Menselijk opvang moet een essentiële deel van het proces vormen. Zo
  stoppen we hondenbeten!

 

 Collins
NWEKE

Raadslid voor Groen

OCMW-Oostende

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren