29 sep 2011

Duurzame oplossingen voor transitvluchtelingen

Sinds jaren proberen mensen zonder papieren de oversteek te maken naar Groot-Brittannië. Mensen riskeren hun leven om als verstekeling vanuit de haven van Oostende het voor hen "beloofde land" te bereiken. Transitvluchtelingen zijn geen criminelen, maar mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Velen onder ons zouden in hun plaats ook proberen te vluchten naar rijkere landen waar ze een toekomst kunnen uitbouwen. Er is dus begrip nodig en een humane aanpak, maar tegelijk ook duidelijkheid: Oostende en België kunnen niet alle vluchtelingen opvangen. Open grenzen zijn geen optie. Groen! formuleert 5 doeltreffende en duurzame oplossingen. Onze voorstellen trachten niet alleen het symptoom te bestrijden, maar tevens de achterliggende oorzaken weg te nemen en concrete oplossingen te bieden.Groen! wil de oprichting van een asielloket in Oostende om voor de vluchtelingen veel sneller dan nu duidelijkheid te creëren en dus ook de overlast in Oostende te verminderen. De asielaanvraag van transitmigranten moet in elk geval snel behandeld worden. Daartoe moeten personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken worden gedetacheerd naar het asielloket in Oostende. Als de asielaanvraag behandeld is, is er meteen duidelijkheid: ofwel kunnen de mensen in kwestie legaal in het land verblijven ofwel moeten ze terugkeren. Voor wie geen asielaanvraag wil indienen, wordt terugkeer voorzien (zie verder). 

1             Oprichten asielloket in Oostende en transitcentrum

2             Aanpak mensensmokkelaars en netwerken Groen! wil niet alleen het symptoom aanpakken maar ook de achterliggende oorzaken bestrijden. De laatste jaren worden er door de parketten  minder dossiers naar mensensmokkel geopend. In 2008 waren er 462 dossiers, in 2009 slechts 362 dossiers. Deze dalende trend zet zich ook in 2010 verder. Groen! wil dat de politiediensten en parketten verhoogde prioriteit geven aan de bestrijding van mensensmokkelaars en netwerken.  We ondersteunen teven de vraag van de lokale politiediensten naar een gestroomlijnde aanpak van acties. Tevens willen we werk maken van een volledige invulling van het politiepersoneel. Voor de scheepvaartpolitie Oostende bijvoorbeeld, zijn er momenteel slechts 61 op de voorziene 81 personeelsleden. 

3             Informatiecampagnes in herkomstland, transitgebieden en op bestemming.  De onrealistische verwachtingen van migranten zijn de belangrijkste aantrekkingsfactor.  Er bestaan veel verkeerde opvattingen bij migranten over de mogelijkheden in Europa. Groen! stelt voor om gerichte informatiecampagnes op te starten in de belangrijkste herkomstlanden, in de transitgebieden en in de bestemmingslanden. En dus ook in Oostende en omstreken.

4             Een terugkeerbeleid  Groen! zet volop in op vrijwillige terugkeer, met gedwongen terugkeer als stok achter de deur. Een vrijwillige terugkeer is voor de afgewezen asielzoeker een stuk humaner (terugkeer in autonomie, geen terugkeer met lege handen,?) maar ook voor de overheid efficiënter. Bij gedwongen terugkeer probeert de asielzoeker veel frequenter opnieuw (illegaal) terug te komen naar de EU. Voor personen die geen vluchteling zijn en die geen asiel zoeken heeft een veilig en vrijwillige terugkeer de voorkeur. Voor personen die niet meewerken is een gedwongen terugkeer naar veilige landen en situaties het laatste alternatief.  

5             Controle havengebied versterken  Controle is een belangrijk element om  internationale misdaad, mensenhandel en drugssmokkel tegen te gaan. Groen! is voorstander van proportionele maatregelen om het havengebied te beveiligen en te  controleren. Deze controle moet zich hoofdzakelijk richten op de mensensmokkelaars en de netwerken droog leggen. Groen! pleit, in navolging van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, voor een doorgedreven opleiding van de personen die het havengebied controleren.  Meer specifiek voor precaire groepen zoals kinderen, slachtoffers van mensenhandel etc.

 

door Freya Piryns (Federaal parlement: Senaat), Wouter De Vriendt (federaal parlementslid) op 28 september 2011 in "Asiel en migratie"

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren