22 jun 2014

Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit

Om de drie jaar stelt de stad Oostende een Minderhedenbeleidsplan op. In het plan staan alle opdrachten en acties beschreven die het Stadsbestuur zal nemen op het vlak van het etnische minderhedenbeleid. Stad Oostende verklaart zich in het beleidsplan bereid om aandacht te schenken voor etnische diversiteit in al zijn handelingen. De stedelijke informatieblad, De Grote Klok is hiermee een belangrijk kanaal. Volgens het meerjarenplan en het minderhedenbeleidsplan Dit zou moeten Dit zijn mooie woorden maar liggen de daden in dezelfde lijn? Behandelt het stadsbestuur de Minderhedenadviesraad als een volwaardige beleidsorgaan? Op deze vragen kom ik straks terug.  Maar eerst even de feiten en enkele vaststellingen. 

"het Stadsbestuur streeft naar een inclusief communicatiebeleid zonder onderscheid en met aandacht voor de bestaande kansengroepen" "tot  uiting komen onder andere in het Stedelijk informatieblad via artikels en foto's over/met allochtonen..."

De feiten:

 • De werkelijke verantwoordelijke voor De Grote Klok is de burgemeester himself!
 • Eén vijfde van de Oostendenaars zijn mensen van een andere etniciteit.
 • Uit het jaarverslag 2012 van Samen DiVers Oostende (toenmalig Sociale Dienst voor Vreemdelingen) staat vermeldt dat de stad-aan-zee meer dan 130 verschillende nationaliteiten telt

Vaststellingen:

 • Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 (dus bijna twéé jaar geleden) staat geen artikel in De Grote Klok die een echte weergave geeft van een intercultureel Oostende
 • In oktober 2012 (toevallig het verkiezingsjaar) kon er wel een artikel over de Open MARO in De Grote Klok staan. Sindsdien geen meer!
 • De aankondiging van de Open MARO, een jaarlijks open vergadering van alle inwoners van Oostende om kennis te maken met hun medeburgers van andere etniciteit mocht niet opgenomen worden in De Grote Klok. Na tussenkomst van Groen mocht het wel
 • De administratie (diensten Communicatie en Samenleven) staan positief tegenover het naleven van de bepalingen van het meerjarenplan en het minderhedenbeleidsplan door het opnemen van artikels over diversiteit in Oostende in De Grote Klok
 • Sinds verschillende afkeuringen om geschrijven artikels te publiceren in De Grote Klok, is de administratie zijn motivatie bijna volledig kwijt
 • Er bestond een "werkgroep communicatie" binnen de MARO maar die is zonder resultaten ontbonden deels omwille van de stiefmoederlijke behandeling van het stadsbestuur    

Gezien deze vaststellingen, meent Groen dat het stadsbestuur gebuisd is met betrekking tot het aanwenden van De Grote Klok als kanaal om aan etnische diversiteit in Oostende uiting te geven. Dit impliceert ook een inbreuk op de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de Vlaamse regering. We willen het stadsbestuur wel nog kansen geven tot herexamen. Vandaar doen we enkele constructieve voorstellen maar ook een vraag vooral naar garanties toe.    

Voorstellen:

 • Zoals bepaald in het minderhedenbeleidsplan en het meerjarenplan, is de dienst Communicatie belast met de opdracht om diversiteit te doen uiten in De Grote Klok. We stellen voor dat het stadsbestuur die dienst hun werk laat doen in samenspraak met de integratiedienst en de MARO. Het stadsbestuur houdt de inmenging best op.
 • Een minimum van één artikel over etnische diversiteit in Oostende per editie van De Grote Klok is wenselijk maar hoeft ook niet categoriaal een artikel te zijn. Dit kan gebeuren aan de hand van de juiste keuzes van beelden voor de reguliere artikels die de diversiteit in Oostende aantonen.
 • Intercultureel management zit in een tijdperk van niet alleen integratie maar ook verbondenheid. We stellen voor om De Grote Klok aan te wenden om samenhorigheid te creëren en de angst van de twijfelende Oostendenaars over interculturaliteit langzaamaan weg te nemen want het is eenmaal zo dat etnische diversiteit een FEIT is.

 

Vraag:

Ervaart het stadsbestuur etnische diversiteit als een troef voor onze stad en op welke aantoonbare manieren zal het stadsbestuur zorgen dat thema's rond etnische diversiteit systematisch worden opgenomen in De Grote Klok?

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 20 juni 2014

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren