08 mei 2017

Naar een breed draagvlak voor Samen DiVers

H et is verheugend om vast te stellen dat over de partijgrenzen heen, er sterke steunbetuigingen zijn voor het voortzetten van het goede werk dat Samen DiVers vzw doet. De mooie woorden moeten nu in daden gezet worden 

De vzw Samen DiVers (SDV) bestaat 35 jaar en wordt thans bedreigd met stopzetting door intrekking loonsubsidies voor 3 voltijdse medewerkers door de Vlaamse overheid in het kader van besparingen. De schrapping van de subsidie ??is een klassiek voorbeeld van hoe de beslissingen genomen in Brussel een negatief sociale impact op het lokale niveau zou kunnen hebben. Groen meent dat de beslissing van de minister ondoordacht is en wij veroordelen dit ten zeerste. Maar we zijn ook bewust van het feit dat het debat om de minster te doen terugkomen op haar beslissing plaats moet vinden in het Vlaams Parlement en niet in de gemeenteraad. Dat is ook zo want verschillende Vlaams parlementsleden over de partijgrenzen heen, engageren zich om de minister hierover te interpelleren. 

Waarom komen wij tussen in dit dossier?

Het Oostendse voorbeeld toont aan dat de meest kwetsbaren opnieuw op draaien voor besparingen van minister Homans. Wij gaan uw beste collega's niet vervelen met een catalogus van de projecten van de SDV maar sta ons toe om maar twee projecten uit te halen: armoedebestrijding en taalbegeleiding. De SDV is een erkende Cel van Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. Wij moeten voorkomen dat de meer dan 400 Oostendenaars die onder de begeleiding van SDV vallen, terug in armoede gaan belanden, om maar te zwijgen over de broodnodige taalbegeleiding van nieuwkomers.

De mooie woorden nu in daden zetten

Het is verheugend om vast te stellen dat over de partijgrenzen heen, er sterke steunbetuigingen zijn voor het voortzetten van het goede werk dat de SDV doet. Twee voorbeelden:

  • Jeroen Soete (fractieleider SP.A): 'Het schrappen van de Vlaamse subsidies eind 2017 dreigt een eind te maken aan de zeer gewaardeerde werking van Samen Divers. Is het stadsbestuur bereid om mee te zoeken naar mogelijke oplossingen?'
  • An Castelyn (fractieleidster CD&V): De Vlaamse subsidies van de dienst Samen Divers stoppen eind 2017. Mijn vraag aan het stadsbestuur is of er initiatief genomen zal worden om te bekijken of de continuïteit van de dienst kan worden gewaarborgd

Deze woorden zijn solidair. Ze tonen aan dat er een breed draagvlak is binnen de oppositie en de meerderheidscoalitie voor een oplossing. De vraag is hoe zetten we als lokale actoren, die woorden om in daden? Dat is voor Groen geen kwestie van kunnen maar wel van willen.

Oprichting van een Werkgroep

Wij stellen dan ook het oprichten van een werkgroep voor onder leiding van de dienst Samenleven van stad Oostende met het Sociaal Huis als partner. Relevante actoren binnen de sociale sector maken het best deel uit de werkgroep met een drieledige mandaat:

  1. Een omgevingsanalyse uitvoeren om zowel de noden aan taallessen als ook de bestaande aanbod in kaart te brengen met aanbevelingen rond een efficiënte aanpak van mogelijke overlappingen of herverdelen van taken binnen de sector 
  2. In 2016 en 2017 ontving Oostende een subsidie van €800,000 vanuit de vluchtelingenfonds. Men verwacht een hogere bedrag in 2018. De werkgroep zou kunnen onderzoeken In hoeverre een herschikking van de middelen mogelijk is met het oog op deelfinanciëring van de werking van Samen DiVers vzw vanuit deze subsidieenveloppe
  3. Onderzoek naar de mogelijkheid tot een tripartite regeling in het kader van projectfinanciering vanuit het Agentschap Integratie  en Inburgering rond het project 'Nederlands leren', de partners zijnde Samen DiVers (uitvoerende partner); het Sociaal Huis (bevoegd voor deelwerking armoedebestrijding) en de dienst Samenleven (bevoegd voor deelwerking integratie & diversiteit)

Vraag

Hoe reageert het stadsbestuur op deze voorstellen? Zijn er andere concrete plannen door het stadsbestuur om te vermijden dat de werking van Samen DiVers vzw wordt geschaad?

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 27 maart 2017 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren