22 jul 2012

Openbaarheid versus geheimhouding: zeven pertinente vragen

In de afgelopen weken heerste er in de wijk Westerkwartier in Oostende een grote onrust naar aanleiding van de afbraak van de toenmalige weeshuis "de Brem" in opdracht van het OCMW-Oostende.  

In de raadzitting van het OCMW-Oostende van 26 juli 2012 verwijste
ik de adder onder het gras  in dit
dossier, namelijk het gebrek aan de wettelijk verplichte asbestinventaris en
asbestverwijderingsplan voor het slopen van het gebouw. Los daarvan vond ik dat
het niet kan dat een lokaal bestuur zijn inwoners op zo'n belachelijke manier
behandelt: gebrek aan respect, geen strategische aanpak, geen communicatie en
ook geen visie.

Zowat
iedereen weet dat er in De Brem ( het vroegere Karolinenhof), asbest zit.
Gezien de bouwperiode is dit niet ongewoon. In die tijd kende men het gevaar
niet en was asbest een normaal product om brand te voorkomen, zeer
hittebestendig en niet aantastbaar door insecten. Een logische keuze voor een
weeshuis.

Ontzet
zagen de omwonenden dat het Sociaal Huis op maandag 2 juli en dinsdag 3 juli,
zonder enige voorzorg in verband met asbest, begonnen aan de sloop van De Brem.
Ze trokken eerst de dakgoten af, reden daarna met de bulldozers de veranda, ramen,
omlijsting, stukken binnen- en buitenmuur omver. Of rukten de stukken gewoon
uit de muur. Zelfs de werknemers droegen geen maskertje laat staan
beschermkledij. Dit lijkt in niets op de normaal te verwachten, wettelijk
omschreven, voorzorgen om een gebouw met asbest te ontmantelen.

Daarnaast
werd op geen enkele manier aangegeven dat het hier een werf betrof. Een nodige
waarschuwing, om te voorkomen dat nieuwsgierige voorbijgangers of spelende
kinderen (vakantie!) gevaar liepen. Het gebouw werd niet gestut en veel
gevaarlijk materiaal lag gewoon meters rond de ruïne verspreid: glas, metaal, steenblokken,
enz.

Ongeruste buurtbewoners kregen op hun telefonische vragen aan
het stadhuis eerst te horen "dat men niet op de hoogte was dat er al gesloopt
werd op de site? Maar men zou wel alle wetten volgen" Op vraag naar de
asbestsituatie zei men echter niet zeker te weten of er asbest aanwezig is. "Indien
wel dan is de - screening of asbestinventaris de verantwoordelijkheid van de
aannemer". Als men vroeg waar men de asbestscreening of -inventaris kon
opvragen of inzien kreeg iedereen hetzelfde antwoord: "er bestaat geen
mogelijkheid voor de "gewone burger" om dit te doen. Wettelijk is er geen
enkele verplichting om "gewone burgers" informatie te verstrekken over de
stappen die zouden gezet worden om asbestvervuiling te voorkomen.

Na
diverse reacties van omwonenden en mijn dringende interventie op de raadzitting
van 26 juni vallen de werken stil op 4 juli. Pas op 6 juli verschijnen borden
van de bouwheer om te wijzen op de werf en het gevaar. Arbeiders plaatsen pas
dan stutten om instorting te voorkomen, wat aangeeft dat zowel arbeiders als
mogelijke nieuwsgierigen gevaar liepen. En de site wordt van het meeste afval
ontdaan.

Op
mijn pertinente vragen gericht aan Franky De Block komt er antwoord dat men
eerst het schrijnwerk verwijderde ivm gescheiden afvalverwerking. Enkel
brandbaar materiaal. Na aandringen en verwijzend naar mijn eerder tussenkomst
in de OCMW-raad rond de asbestsituatie die onbeantwoord bleef, kwam er een
tweede antwoord. Hierin wordt een andere reden gegeven voor de aanvang van de
sloop. Het werd bevestigt dat er asbest aanwezig is in het gebouw en dat er een
asbestinventaris gemaakt is. Volgens dit antwoord hadden "de werken(van 2 en 3
juli ) juist tot doel bijkomend asbestonderzoek te doen teneinde de
asbestinventaris te actualiseren".

Hij
antwoordt niet op de vraag wanneer de asbestinventaris opgemaakt is en door
wie. Hij zwijgt in alle talen over welk erkend bedrijf de aanwezige asbest zal
verwijderen (asbest mag enkel door erkende en hierin gespecialiseerde bedrijven
verwijderd worden). Hij legt evenmin uit hoe de afbraakwerken passen in de
plannen om het asbest veilig te verwijderen, het zogenaamde beheersplan. En
verbazend genoeg blijkt dat het OCMW met bouwheer Groep Sleuyter afspraken
gemaakt heeft om de asbestinventaris geheim te houden! Er wordt herhaaldelijk
en vanuit verschillende bronnen gewezen op de vertrouwelijkheid en de plicht
tot geheimhouding van deze informatie.

Het
Wijkcomité, de omwonenden en Groen maken zich ernstig zorgen. Na raadpleging
van enkele mensen met kennis aangaande de verwijdering van asbest, waaronder
milieuspecialisten van Groen, blijkt het zeer ongeloofwaardig dat de reeds
uitgevoerde afbraakwerken echt tot doel had het asbestonderzoek verder te
zetten.

Vandaar dat we dringend de volgende vragen beantwoord willen zien:

 1. Kan ons de garantie gegeven
  worden, met studies en analyse van een echte specialist, dat de reeds
  uitgevoerde afbraakwerken volgens plan waren? Dus deel uitmaakten van een
  beheersplan? Zo niet, moeten we ons nu al zorgen maken over asbest in de lucht
  in het Westerkwartier?
 2. Worden de nodige maatregelen
  genomen om asbestverspreiding te voorkomen? Zo ja, wat zijn de geplande
  methoden (couveuse-methode; volledig omhulsel; ander)? Zo ja, waarom is het dan
  zo moeilijk de naam van het gespecialiseerde asbestverwerkend bedrijf
  vrij te geven?
 3. Waarom heeft het zolang geduurd (tot
  maandag 17 juli 2012) om eindelijk antwoord te krijgen op de vraag: op welke
  datum is de inventaris opgesteld? Door wie is de asbestinventaris opgesteld?
  Antwoord: respectievelijk: 6 maart 2012, firma Fibrecount.
 4. Waarom staat Fibrecount niet op de
  officiële FOD-lijst: "Asbest: bedrijven erkend voor afbraak-of
  verwijderingswerken"?
 5. Wij begrijpen al helemaal niet
  waarom het OCMW en Groep Sleuyter een afspraak gemaakt hebben rond
  geheimhouding hierover. Is er iets te verbergen? We vragen met aandrang dat
  Sleuyter en het OCMW afzien van deze geheimhouding over iets dat essentieel is
  voor de volksgezondheid. We verwachten trouwens van een openbare instelling als
  het OCMW dat ze de regels van openbaarheid van bestuur volgt. Er is ook geen
  enkel commerciële of wettelijke reden om deze geheimhouding aan te houden.
 6. Is de stedelijke Inspectie van de
  werven geschoold om deze problematiek op te volgen en Groep Sleuyter, tijdig,
  te wijzen op hun plichten?
 7. Waarom heeft deze inspectie
  toegestaan dat de werf dagenlang niet behoorlijk afgeschermd was en dat de werf
  geen reglementaire signalisatie vertoonde?

Samenvattend,
de huidige werken roepen serieuze vragen op, waarop geen echt antwoord gegeven
is. We zouden uiteraard verwachten dat het Sociaal Huis minstens het voorbeeld
zou geven en het welzijn van de omwonenden vooropstelt. Daartoe moet ze
garanties van de bouwheer  eisen dat asbest reglementair en
veilig verwijderd wordt. Temeer het mede- opdrachtgever en -aanvrager is van de
toegekende stedelijke bouwvergunning. Verder draagt ook het stadsbestuur
verantwoordelijkheid in deze gezien ze de sloopvergunning leverde.

We
vragen dat het OCMW zelf zorgt voor behoorlijke, eerlijke en transparante
informatiedoorstroming, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en zich niet enkel
verlaat op de informatie van Groep Sleuyter (die bijvoorbeeld in hun
schaduwstudies, getoond op de hoorzitting, de zon uit het Noorden liet
schijnen?).

Het
Wijkcomité zal met haar beperkte middelen ook de werken opvolgen. Groen zal
desnoods acties in de hele wijk op touw zetten in samenwerking met het
Wijkcomité om de veiligheid van alle wijkbewoners en passanten te blijven
bewaken.

 

Collins NWEKE | OCMW-raadslid
(Groen)

 Linda SABBE | Wijkcomité Leefbaar
Westerkwartier

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren