05 jan 2011

Reacties op standpunt Franky De Block (05/01/2011)

OOSTENDE - Zowel N-VA als Groen! laten van zich horen over de opvallende stijging in het aantal mensen dat van een leefloon geniet. Zoals bekend zijn er 375 equivalent-leefloners (asielzoekers) die een beroep doen op het OCMW en is het aantal niet-Belgen dat beroep doet op een leefloon groter dan de Belgen. OCMW-voorzitter Franky De Block (SP.A) haalde daar in Het Nieuwsblad fors over uit. De Block stelde ondermeer dat de grote regularisatieprocedure die de Federale Overheid momenteel voert zijn gevolgen zal hebben: de asielzoekers zullen terecht komen in het reguliere circuit van het leefloon. Bovendien kost dat het OCMW 1 miljoen euro per jaar meer.  Maar de OCMW-voorzitter krijgt wat tegenwind.Parlementslid Manu Beuselinck (N-VA): 'Ik ben tevreden dat de Oostendse OCMW-voorzitter bevestigt waar ik vorige maand nog voor heb gewaarschuwd. Door het falend asiel- en migratiebeleid en de massale regularisaties van de vorige en nu ontslagnemende regering, wordt de groep niet-Belgen van buiten de EU die leefloon ontvangen, te groot. Ik wijs het stadsbestuur ook nog eens op haar eigen verantwoordelijkheid. Hoewel ze aan de grote groep niet-Europeanen die hier leefloon ontvangen, niet veel kan doen, kan ze aan de EU-onderdanen die leefloon ontvangen, zelf wél iets doen. Ik roep het stadsbestuur dan ook opnieuw op om deze groep strenger te controleren en van bij de aanvraag onmiddellijk nauw samen te werken met de Dienst Vreemdelingenzaken. Als mensen niet voldoen aan de voorwaarden, kan DVZ het verblijfsrecht in de eerste drie jaar intrekken. In amper 10 maanden tijd werd deze groep in Oostende dubbel zo groot. Ik betwijfel dan ook of Oostende deze dossiers onmiddellijk doorstuurt.'

Ook Groen laat van zich horen en daar zijn ze niet zo opgezet met de uitlatingen van De Block. OCMW-raadslid Collins Nweke: 'Ik pleit vooral voor een consequenter asielbeleid met duidelijke criteria wie kan blijven en wie niet. Louter grenzenversterking en het versterken van de asielprocedure leiden tot een situatie waar mensen de asielprocedure vermijden. Legitieme asielzoekers opteren dan eerder voor illegale binnenkomst en verblijf, en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Bovendien heeft de heer De Block als OCMW voorzitter zelf ook mogelijkheden om iets te doen aan immigratie, opvang en een goede integratie van allochtonen. Het Oostendse OCMW doet veel te weinig voor de opvang van asielzoekers en transitillegalen waardoor deze mensen op straat belanden. Ik wijs er verder op dat het belangrijk is dat allochtonen werken en net zoals andere risicogroepen op de arbeidsmarkt nood hebben aan oplossingen op maat. De heer De Block in zijn functie als lokale overheid kan hierbij een voortrekkersrol opnemen in het aanwerven van kansengroepen op basis van elders verworven competenties en niet louter op basis van diploma's die in België behaald zijn. Dit zal voor een groot stuk de grote werkloosheid bij deze groep doen dalen. Niets belet het OCMW van Oostende als lokale overheid om acties te ondernemen om de evenredige arbeidsdeelname van zijn klanten te promoten via het systeem van diversiteitplannen voor middelgrote en grote bedrijven in Oostende met streefcijfers voor nieuwe aanwervingen.'

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren