13 aug 2015

Stad Oostende weet niet precies hoeveel bedrijventerreinen en panden leeg staan

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten tasten de kwaliteit van de omgeving aan. Gebouwen laten leegstaan terwijl er een grote vraag is naar bedrijfsruimte, betekent dat er onnodig onbebouwde ruimte wordt aangesneden en dat terwijl open ruimte schaars is. TV-verslag van Focus WTV van 11 augustus 2015 hier De aanpak van dit probleem vereist een doordachte visie. Uit antwoord van het stadsbestuur op een schriftelijke vraag is gebleken dat Oostende, de Stad-aan-zee over geen overzicht beschikt van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsterreinen en panden. Dit is te betreuren want hoe ontwikkel je als stad een aanpaksvisie als je geen zicht hebt op het probleem  

Volgens het stadsbestuur worden maar twee leegstaande bedrijfspanden opgevolgd. Dit terwijl er zeker veel meer staan te verloederen in de stad-aan-zee. Ook een navraag bij de ondernemersorganisaties in de regio leverde geen resultaat op. Telkens werd de aanvragers doorverwezen naar het stadsbestuur. Er blijven veel pertinente vragen onbeantwoord: hoeveel leegstaande bedrijfspanden zijn beschikbaar voor de markt; zijn ze te koop of te huur; hoeveel m2 en waar liggen ze precies? Verder is het van cruciaal belang om naast de gebouwen te weten wat de verhouding is tussen  bezette grond en leegstaande grond. Men moet ook de tendens goed kunnen inschatten in termen van het aantal aanvragen: zijn ze in stijgende of dalende lijnen? Het is duidelijk dat economische vooruitgaan niet au serieux wordt genomen in Oostende, vertel mij anders eens hoe je een economische beleid kan uittekenen zonder over de juiste data te beschikken? Bovendien blijkt uit het antwoord van het stadsbestuur weinig visie op de aanpak van het probleem

Evolutie in West Vlaanderen van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Bekijken we even het aantal opnames in West Vlaanderen van leegstand en / of verwaarlozing bedrijfsruimten: In 2012, 2013 en 2014 leek het even beter te gaan (onder de 500) dan de cijfers van 2004 die op 578 stond. Goed nieuws, zou men denken. Misschien wel voor andere steden en gemeenten maar voor Oostende kennen we de tendens niet. 

Grafiek 1 - Opnames in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Grafiek 1 - Opnames in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Leegstand bestrijden door toepassing van een heffing

De toepassing van een heffing is een manier om leegstand te bestrijden. Daarvoor is een inventaris van leegstaande en /of verwaarloosde bedrijfsruimten onontbeerlijk. De Vlaamse overheid verplicht de eigenaars van dergelijke gebouwen  onder bepaalde voorwaarden tot betaling van een heffing. Deze heffing heeft vooral de bedoeling om eigenaars aan te zetten leegstand en verwaarlozing te vermijden. De eigenaar moet een heffing betalen na twee opeenvolgende registraties in de inventaris. De opbrengst van de heffing komt dan terecht in het Vernieuwingsfonds. Met dit fonds ondersteunt de Vlaamse overheid de sanering van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten (voor details zie hier). Een slimme overheid bestrijdt leegstand. Dat Oostende geen betrouwbare inventaris heeft stelt nog een bijkomende probleem op: eigenaars kunnen geen aansprak maken op het Vernieuwingsfonds. Dit komt doordat één van de vier voorwaarden voor het toekennen van de subsidie is dat "het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen"

Grafiek 2 - opnames in de inventaris omwille van leegstandskenmerken ??

Grafiek 2 - opnames in de inventaris omwille van leegstandskenmerken

In totaal worden er ongeveer 430 ha of een oppervlakte zo groot als ongeveer 270 voetbalvelden, bedrijfsruimtes onbenut. In plaats van nieuwe ruimte aan te snijden zoals vermeldt staat in de beleidsnota van de Vlaamse minister van Economie en Innovatie zou het dus veel verstandiger zijn om de bestaande ruimtes optimaal te benutten.

Oostende zou een heffing al vanaf het tweede jaar van leegstand moeten invoeren. Door die jaar na jaar te laten oplopen zullen eigenaars daadwerkelijk de noodzaak voelen om iets te doen. 

Grafiek 3 - subsidies voor saneringswerken aan leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Grafiek 3 - subsidies voor saneringswerken aan leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtenUit grafiek 3 blijkt dat naast Antwerpen, de provincie West Vlaanderen het hoogste subsidiebedrag heeft aangevraagd in 2014 voor saneringswerken. In 2009 en 2010 was West Vlaanderen koploper in de subsidieaanvraag. Oostende zit al jaren kansen te missen. Moet het stadsbestuur zich niet dringend herpakken, is de terechte vraag van vele bezorgde burgers.

Verder, de huidige markt voor bedrijfsvastgoed boomt voor panden rond de 150m2 oppervlakte. Eigenaars aansporen tot het herinrichten van grotere panden in kleinere entiteiten zou een belangrijke factor kunnen zijn want dit heeft verschillende voordelen. De huur- of verkoopsopbrengsten voor de eigenaars kunnen hoger liggen, en ondertussen wordt een gat in de markt gevuld want veel start-ups, zelfstandigen en kleinere ondernemers zijn op zoek. Nu moeten deze uitwijken naar gemeenten buiten Oostende.

Na een schriftelijke vraag in mei 2015 aan het stadsbestuur heeft de Stad-aan-zee heeft zich in juni aangesloten bij Biz Locator, een databank voor commerciële panden die te koop of te huur staan. Het lidmaatschap van Oostende in de stuurgroep van de steden en gementen die het proefproject gaat opvolgen is zeker toe te juichen. Hopelijk wordt het project  eind 2015 in Oostende verder ontwikkeld.

Collins Nweke is gemeenteraadslid in Oostende waar hij de economie opvolgt voor Groen

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren