26 feb 2014

Stemmen... waarom niet in een rusthuis?

Voor veel senioren in woonzorgcentra is het niet gemakkelijk om bij verkiezingen te gaan stemmen. Resultaat is ofwel absenteïsme ofwel gebruik van volmachten. Maar waarom geen stembureaus inrichten in de woonzorgcentra zelf? Groen heeft een voorstel klaar om met een proefproject te starten in Oostende op 25 mei, gebaseerd op de praktijk in vele Belgische gemeenten.  Op 25 mei gaan alle volwassen Belgen naar de stembus om te kiezen wie hen vertegenwoordigt in Europa, in het federaal en in het Vlaams parlement. Onder de Oostendse kiezers zijn er heel wat senioren, een groep die alsmaar groter wordt. Groen vindt het belangrijk dat iedere stemgerechtigde zijn stem effectief kan uitbrengen. Enkele steden en gemeenten zowel in Vlaanderen als Franstalig België richten sinds een vijftal jaar de mogelijkheid in om te .

stemmen in een woonzorgcentrum of dienstencentrum

Groen vraagt om op 25 mei een proefproject op te zetten in een van de Oostendse rusthuizen, om ouderen maximaal de kans te geven aan de verkiezingen deel te nemen. Dit zal geen extra kost vergen, noch voor het woonzorgcentrum, noch voor de stad, omdat dit stembureau een ander stembureau in de wijk vervangt. Dit komt er dus niet bovenop.

Hierdoor manifesteren de woonzorgcentra zich als een open gebouw en wordt de buurtfunctie benadrukt. De Boarebreker en Sint Elizabeth zijn centraal gelegen rusthuizen. De woonzorgcentra zelf hebben hierdoor geen extra werk. Ze stellen alleen een ruimte ter beschikking, net zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld scholen. "Zo kunnen niet alleen de bewoners en personeelsleden stemmen, het leidt er ook toe dat mensen die nooit naar het rusthuis komen, nu langskomen en met een positief beeld weer naar buiten stappen" benadrukt de directeur van een rusthuis waar een stembureau werd ingericht.

De 65-plussers vormen een diverse bevolkingsgroep die belangrijk is voor de media, de reissector, de gezondheidssector, de banksector, enzovoort. De politiek moet de groep ook faciliteren om hun stemplicht te vervullen.

Ouderen tellen mee

Om aan de oudere senioren het signaal te geven dat ze nog wel degelijk  meetellen en belangrijk zijn, maken we het best voor hen het zo gemakkelijk mogelijk. Het spreekwoord "als Mohammed niet naar de berg kan, komt de berg naar Mohammed" komt hier van pas. Iemand die de leeftijd van 75 gepasseerd is, heeft meestal een volmacht en gaat niet meer stemmen. Maar wat nog meer gebeurt: je vraagt een doktersbriefje en klaar is kees. Dit lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar het maakt deze ouderen afhankelijk van derden, daar waar zij het liefst van al autonoom zijn. Voor mobiele mensen maakt het niet uit of ze nu moeten stemmen in het schoolgebouw of in een woonzorgcentrum, maar voor de minder mobiele bewoners van het woonzorgcentrum betekent het een wereld van verschil.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wijst er op dat de deelname aan de stemming van groot belang is voor alle burgers van jong tot oud. In oktober 2013 stuurde ze al aanbevelingen en adviezen naar de gemeenten in verband met de toegankelijkheid van de traditionele stemlokalen in scholen en sportzalen. Onder meer een duidelijke signalisatie en een stabiel wegoppervlak moeten ervoor zorgen dat ook ouderen en personen met een beperking vlot toegang hebben tot deze stemlokalen.

Goede praktijken

Er zijn enkele steden/gemeenten die al enige tijd hiermee een positieve ervaring hebben waaronder Gent, Genk, Antwerpen, Putte, Poperinge, Beersel, Oostkamp,? Het wordt positief onthaald enerzijds omdat men soms een tekort aan stembureaus heeft en anderzijds omdat het de verkiezingen letterlijk dichter bij de oudere bewoners van de gemeente brengt. In een experiment met het nieuwe elektronische stemsysteem werd eind 2011 al een stembureau geïnstalleerd in een Woonzorgcentrum in Mechelen en met groot succes.

Het OCMW Gent richtte de eerste maal stembureaus in woonzorgcentra in tijdens de verkiezingen 2009 en publiceert ook een interessante evolutie in de tijd:

Pre-stembureau (2007) in de woonzorgcentra

  • In De Vijvers stemde 7 en in de Zonnebloem 10 inwoners

Post-stembureau (2009) in de woonzorgcentra

  • In De Vijvers stemde 59 en in de Zonnebloem 40 inwoners

  • In 2010 in de Vijvers stemde 76 en in de Zonnebloem 134 inwoners

Hoewel het hier slechts twee centra betreft staat de positieve invloed van de inrichting van een stembureau in een woonzorgcentrum buiten kijf.

Eind januari kreeg Groen in Nazareth de steun van de meerderheid en oppositie voor de inrichting van een stembureau in het Woon- en Zorgcentrum De Lichtervelde in Eke. Bij de verkiezingen van 25 mei zal Nazareth de stembus naar de ouderen brengen.

De Vereniging van Vlaamse Steden Gemeenten is ook voorstander en zegt het als volgt: in het kiesbureau Herfstvreugde (een woonzorgcentrum in Genk) wordt 99 procent van de stemmen zelf uitgebracht, en dus maar één procent via volmacht.

Als good practice meldt de VVSG over het toegankelijk bureau verder als volgt:

Om de situaties waarin de bewoner niet meer kan stemmen maximaal te beperken, heeft Genk ook aandacht voor de toegankelijkheid van het stembureau. Dit is gelegen op de benedenverdieping

én er zijn vrijwilligers van het Rode Kruis ter beschikking voor de ondersteuning. De gemeente zorgt voor de infrastructuur. In Herfstvreugde vinden ze het interne stembureau een mooie geste van het gemeentebestuur: 'Het rusthuis kan zich manifesteren als een open gebouw en benadrukt zijn

buurtfunctie.' Ook in Dilbeek is men vol lof over dit initiatief. Jan Vandekerckhove, rusthuisdirecteur van Breugheldal: 'Voor mensen op hoge leeftijd zijn verplaatsingen niet evident. Voor de gemeente is dit niet makkelijk te organiseren. Een centraal gelegen rusthuis als het onze is dan ook voor iedereen een winstpunt: de gemeente bereikt haar kiezers, de bewoners kunnen stemmen. En het rusthuis? Wij hebben hierdoor eigenlijk geen extra werk. We stellen alleen een lokaal ter beschikking. Zo kunnen niet alleen onze bewoners en personeelsleden stemmen, het leidt er ook toe dat mensen die nooit naar het rusthuis komen, nu langskomen en met een positief beeld weer naar buiten stappen.'

Een mooie tip om aan de positieve beeldvorming van uw rusthuis én aan de samenwerking tussen gemeente en OCMW te werken.

Ook in het Franstalige landsgedeelte, meer bepaald Wallonië, werden proefprojecten opgezet (expérience pilote) om in OCMW rusthuizen (de term maison de repos wordt hier gebruikt) stembureaus in te richten. Zo organiseerde het OCMW Charleroi voor de verkiezingen 2012 een stembureau in de residentie RCwé du Vi Clotchi te Couillet. Andere voorbeelden zoals residentie Le Thineste Nivelles of het standpunt van senator Fabienne Winckel (PS) illustreren dat ook hier het zelfde leeft.

 

Groen plant dit item aan te kaarten in de eerstvolgende  gemeenteraad en hoopt dat de meerderheid het advies volgt van de Vlaamse Ouderenraad, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de federale Minister van binnenlandse Zaken. Woonzorgbewoners van Oostende verdienen stembureaus in hun centra.

 

Oostende, 14 februari 2014.

 

Collins Nweke

Gemeenteraadslid Oostende

Tel. 0498 345  889 | [email protected]

 

Lokaal (Tijdscrift voor Lokale Besturen in Vlaanderen) 16 mei 2007 pagina 17

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren