19 jan 2012

Tussenkomst begrotingsbespreking 2012

We zien de begroting van een OCMW meer als een politieke aangelegenheid dan een technische. Vandaar onze keuze als oppositie om onze tussenkomst te beperken tot de sociale en politieke impact van de begroting 2012 op de armoedebestrijding in Oostende. Hoewel Groen! met sommige zaken akkoord gaat, globaal genomen zien we dit als een begroting van perceptie met een doel voor ogen: verkiezingen 2012 te winnen zonder rekening te houden met de schrijnend armoede in Oostende. Cijfers tonen aan dat Oostende een integrale, gecoördineerde armoedebestrijdingspolitiek nodig heeft om de hoge armoede, onze kerntaak, weg te werken. Een begroting geeft aanzet tot dit taak. De grootste zonde van deze begroting is dat het heeft gefaald op dit cruciaal vlak.Laat ons eerst even de cijfers bekijken: volgens de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2011 is één op de vier West-Vlamingen wonende in een kansarme buurt, in Oostende gedomicilieerd (25,8%). Voor Kortrijk is dit 13,2 procent, Brugge 11 procent en Roeselare 4 procent. Hetzelfde rapport stelt dat in West-Vlaanderen 9,44% van de bevolking in een kansarme buurt woont. Met 40,72 procent is Oostende echter de grote "uitschieter". Over kinderen weet de Kansarmoedeatlas ons te vertellen dat van alle West-Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs 14,62 procent minstens één jaar schoolse vertraging heeft. Met 29,22 procent van alle leerlingen is Oostende weer één van de koplopers.

Daarom is de oprichting van 'Huis van het Kind' een goede zaak die onze volledige steun krijgt. Dat het juiste beleid wordt uitgevoerd is voor ons belangrijker dan wie een initiatief het eerst lanceert. Ja, we kwamen het eerst uit met het initiatief rond het 'Huis van het Kind' maar dat is van minder belang. Het wordt een feit; dat is het belangrijkste. Ook noemenswaardig is de keuze om af te stappen van de ondoordachte visie van voorzitter Franky De Block van "één dag werken om in aanmerking te komen voor pensioen." Het feit dat wij nu als Raad ? na bakken kritiek van Groen! en zelfs coalitiepartner Open VLD - een andere pad aan het bewandelen zijn , is een zeer goede zaak.

De nieuwe boodschap in die discussie rond Inkomen Garantie Ouderen (IGO) is: op tijd beginnen om ouderen klaar te stomen voor een rechtvaardig pensioen. We juichen deze en andere beleidskeuzes natuurlijk toe. Maar op andere cruciale beleidsgebieden waren we verkeerd bezig geweest. De begroting 2012 toont aan dat de coalitiepartners in de Raad, met name, SP.a en open VLD vastberaden zijn om die verkeerde keuzes verder te zetten.

Een aantal elementen willen we graag toelichten:

1. Energiearmoede:

Daar er budgetaire provisie is; laat het Oostende toe om nu permanent in te tekenen op het systeem van de minimale levering van gas. Dit is een goede zaak. Maar daardoor is energiearmoede niet opgelost. Verwarming in de winter is onbetaalbaar voor vele Oostendenaars. De meerderheid van die energiearmen vallen uit de boot . Sta mij toe even op te merken dat mensen met een budgetmeter uitgebuit worden omdat ze niet anders kunnen dan het duurste tarief van België te betalen. Het verhaaltje dat dit zo is om mensen aan te moedigen over te schakelen op een commerciële leverancier is onaanvaardbaar. Het blijft zo omdat die mensen in de schulden zitten en daardoor niet van leverancier kunnen veranderen. Ondertussen blijft Eandis een monsterwinst maken! We kunnen als Sociaal Huis niet verzekeren dat de minimale levering van gas zoals het nu is in staat is om de aangehaalde problemen zal verhelpen. Op deze vlak is de begroting 2012 een gemiste kans om aan een kerntaak te werken.

2. Gezondheidsongelijkheden

We vinden het jammer dat de gezondheidsongelijkheid in Oostende verder zal onaangepakt blijven in 2012 door gebrek aan langetermijn visie. Oostende heeft nood aan een (wijk)gezondheidscentrum, een laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg door een multidisciplinair team met nadruk op de meest kwetsbaren. Naast curatieve zorg moet er veel belang worden gehecht aan preventie en gezondheidspromotie in samenwerking met partners in de buurt en in de stad. Er moet gestreefd worden naar goede samenwerkingsverbanden met gezondheids- en welzijnsinstanties in de stad/regio. Het vertrekpunt is de visie dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg. Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar iedereen uit een bepaalde buurt/stad terecht kan voor de raadpleging van een arts, kinesitherapeut of verpleegkundige. Afhankelijk van de noden kan het aanbod van personeel nog worden uitgebreid na de startfase. Dit multidisciplinair team kan integrale zorg aanbieden met overleg tussen de verschillende disciplines in hetzelfde centrum. Een dergelijk centrum moet kunnen rekenen op een groot draagvlak van mensen, die een dergelijke sociale gezondheidszorg een warm hart toedragen. Daarom is de inspraak van patiënten, personeel, leden en vrijwilligers noodzakelijk.

Met zijn Kerngroep Lokaal Gezondheidsoverleg heeft Oostende zijn vooropgestelde strategische doelstellingen in de voorbije jaren niet bereikt. Door een huisartsendienst te organiseren hoopt het Sociaal Huis nu een wondermiddel voor de gezondheidsarmoede te hebben gevonden. De oplossing, volgens ons ligt in de oprichting van een wijkgezondheidscentrum.

3. Doorgangswoningen

Met de begroting 2012 heeft Oostende de kans gemist om een budgetiare provisie te voorzien voor de subsidiëring van doorgangswoningen van de staatsecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. De federale overheid nam de beslissing om voor het vijfde jaar op rij een bijkomend initiatief te nemen om het grondwettelijke recht op wonen te realiseren. De subsidiëring (aanvraag tot 15 februari 2012) biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken in de volgende omstandigheden:

  • omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving
  • omwille van familiale conflicten (intrafamiliaal geweld inzonderheid)
  • omwille van een ramp zoals een brand, ontploffing of overstroming
  • omdat ze dakloos zijn
  • ?

Het gaat hier duidelijk om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie. De subsidie is bedoeld voor de uitbreiding, inrichting en verbetering van doorgangswoningen. Groen stelt vast dat het OCMW Oostende nog niet heeft ingetekend op deze subsidie terwijl alle centrumsteden in het land dit wel gedaan hebben en daardoor in de mogelijkheid zijn om meer mensen te helpen. De opvang van mensen die na een familiaal conflict op zoek zijn naar een onderkomen voor korte duur of de tijdelijke opvang van het groeiende aantal slachtoffers van huisjesmelkers blijven een dringende zaak in Oostende. Om maar te zwijgen over daklozenopvang. Oostende kan dergelijke subsidie zeker gebruiken om gebouwen in te richten en te verbeteren als noodopvang. De federale middelen kunnen zeker nuttig aangewend worden. Maar Oostende laat de kans gewoon liggen. Ook in 2012.

4. Daklozenopvang

Dat mannen en vrouwen een lotje moeten trekken om te weten wie de pech heeft de koude winternacht op straat te moeten doorbrengen, was in de middeleeuwen misschien aanvaardbaar, maar nu niet meer. Het is schandalig te moeten vaststellen dat dit beleid in 2012 wordt verder gezet. Dat het OCMW telkens zijn handen in onschuld wast en met de vinger wijst naar de "hogere overheid", wordt zo stilaan een slechte, grijsgedraaide plaat. Wat Groen! betreft, uitbreiding van de winteropvang moet een optie blijven. We weten intussen dat het verhaal rond aanzuigeffect niet helemaal klopt. Oostende heeft een dergelijke winteropvang nodig.

5. Meldpunt Discriminatie 

Groen! vindt de uiteindelijke komst in maart 2011 van de langverwachte meldpunt discriminatie in Oostende een goede zaak. We betreuren wel de geringe formele communicatie vanuit het Sociaal Huis naar het werkveld toe om het meldpunt bekend te maken en te promoten. De ondervertegenwoordiging van het werkveld op het voorstellingsmoment is hierbij een klare getuigenis. Zelfs de minderhedenadviesraad Oostende (MARO) van stad Oostende is vragende partij om nauw samen te werken met het meldpunt maar kreeg geen groen licht van ons bestuur. Aan de hand van de begroting 2012 stellen we vast dat er geen daadwerkelijke plannen zijn om het meldpunt ruim bekend te maken. Het meldpunt zou moeten een krachtige hefboom zijn in het strijd tegen discriminatie op basis van niet enkel ras en huidskleur maar ook geloof, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, overtuiging? Het was logisch geweest om het meldpunt in 2012 verder uit te bouwen om optimaal te functioneren. Ervaring van bestaande meldpunten leren dat het meldpunt tot mislukking is gedoemd zonder de passende communicatie naar het werkveld en de burgers. Het beleid heeft voor 2012 gekozen voor een meldpunt die zichzelf zal bekendmaken. Dit is een illusie.

6. Sociaal Huiskrant

Naar een efficienter aanpak. Geen €14,378.34 meer voor redactionele werk. Het is ironisch dat het redactionele werk van de kranten van Stad Oostende geen cent kost terwijl die van het Sociaal Huis Oostende de belastingbetalers €14,378.34 kosten. Groen! vindt dit hoogst onaanvaardbaar. Voor het einde van het huidige samenwerkingsovereenkomst op 02 september 2012 is het wenselijk dat er een nieuwe redactiemodel wordt uitgewerkt. Het moet een model zijn die het Sociaal Huis €14,378.34 bespaart. Alle centen moeten in de eerste instantie aangewend worden in de strijd tegen armoede, onze kerntaak. Pas daarna mogen propagandaprojecten hun plaats nemen.

 

Collins Nweke

OCMW raadslid voor Groen!

20 december 2011

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren