08 dec 2011

Tussenkomst in de raadzitting van 7 december 2011 over studentenjob

Het is gebruikelijk om rond deze periode van het jaar de traditionele vraag voor te leggen om de aansluitingsdatum voor het indienen van kandidaturen van jobstudenten voor de zomerperiode  vast te stellen. Zoals altijd wordt ook verwacht dat alle traditionele partijen zonder enige probleem hun goedkeuring zullen verlenen aan deze vraag. Het is voor mij als nieuwkomer in de raad voor maatschappelijk welzijn geen . Ik kan mijn goedkeuring niet zomaar verlenen aan deze vraag. Want de manier waarop een studentenjob wordt toegekend is in tegenstelling  met de kerntaak van het Sociaal Huis, namelijk armoedebestrijding. Het moedigt indirect generatiearmoede aan in plaats van dit probleem  aan te pakken. Dit is fout en onrechtvaardig. Verandering is dringend nodig.business as usual

 

2.       Probleemstelling

Kinderen van raadsleden en medewerkers van het OCMW ? Sociaal Huis krijgen voorrang bij het toekenen van een vakantiejob in het Huis. Het is effectief zo dat maatschappelijk kwetsbare jongeren vaak veel moeite hebben om een studentenjob te vinden. Vele van hen kampen met generatiearmoede. Dit  zijn mensen die van de eerste tot de laatste dag van hun leven, van wieg tot graf, in een gelijklopend circuit zitten omdat ze van de gewone samenleving zijn uitgesloten.

 

3.       (Generatie)armoede in Oostende

Volgens de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2011 is één op de vier West-Vlamingen wonende in een kansarme buurt, in Oostende gedomicilieerd (25,8%). Voor Kortrijk is dit 13,2 procent, Brugge 11 procent en Roeselare 4 procent. Hetzelfde rapport stelt dat in West-Vlaanderen 9,44% van de bevolking in een kansarme buurt woont.  Met 40,72 procent is Oostende echter de grote "uitschieter".  Over kinderen weet de Kansarmoedeatlas ons te vertellen dat van alle West-Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs 14,62 procent minstens één jaar schoolse vertraging heeft. Met 29,22 procent van alle leerlingen is Oostende weer één van de koplopers.

Daarom moet er een integrale, gecoördineerde armoedebestrijdingspolitiek  komen in Oostende. Armoede wordt soms als het ware doorgegeven van vader op zoon, van de ene generatie op de andere. Daarom spreekt men van generatiearmoede. Het is een bevolkingsgroep die ook doorheen de geschiedenis geen aansluiting heeft kunnen maken met de algemene  welvaartsstijging en nooit volwaardig heeft kunnen participeren. Zij slagen er niet in om te ontsnappen aan levenslange uitsluiting. Zij zitten in een uitzichtloze kringloop opgesloten

 

4.       Gelijkheid van kansen bij toekening van vakantiejob bij het Sociaal huis

Het is hoogst onaanvaardbaar dat mijn tiener zonen voorrang krijgen over hun leeftijdgenoten bij het toekenen van een vakantiejob in het Sociaal Huis louter omdat hun papa toevalig raadslid is in het Huis en niet omdat zij de beste kandidaten zijn. Als ik mag kiezen, zou ik eerder opteren om een studentenjob toe te kenen op basis van nood. Met andere woorden, ik zou kiezen voor een systeem die voorrang geeft aan kinderen uit kansarme milieu? van kansengroepen bij het toekenen van studentenjob want juist die groep vindt het ontzettend moeilijk om een job te vinden door een samenloop van omstandigheden waaronder gebrek aan netwerk. In Zottegem besliste de gemeenteraad eerder dit jaar om jongeren uit kansarme gezinnen als jobstudent aan te werven.

 

5.       Mijn vraag

Mag ik volgende vragen stellen aan de voorzitter:

  • Bent u het eens met mij dat het onrechtvaardig is om voorrang te geven aan kinderen van raadsleden en personeel van het Huis bij het toekenen van studentenjob ten nadele van andere kinderen, temeer de kinderen van kansengroepen?
  • Deelt u de mening   dat dergelijke praktijken een lippendienst bewijzen aan het aanpakken van kansarmoede, meer bepaald generatiearmoede?
  • Bent u bereid om de herziening van deze praktijk bespreekbaar te maken zodat alle sollicitanten voor studentenjob gelijke kansen krijgen ongeacht of papa of mama raadslid of personeel is in dit Huis?

 

6.       Mijn voorstel

Als raadslid stel ik voor dat het Sociaal Huis - OCMW vanaf 2013 afzien van de huidige systeem van voorrang aan kinderen en verwanten van raadsleden en personeel. In zijn plaats stel ik voor om gelijke kansenbeleid te introduceren waarbij elk sollicitant voor studentenjob hetzelde kans krijgt. Ik besef heel goed dat een duurzaam beleid bedenktijd nodig heeft. Daarom vraag ik niet onmiddellijk voor een beslissing hierover maar dat wij als raadsleden bedenktijd nemen en dit punt terug op de agenda zetten ter verdere discussie en een beslissing in de raad van augustus 2012.    

 

Collins NWEKE (Groen!)

raadslid

De kringloop van de armoede http://www.vormen.org/Rechtvaardig/Armoede.html

 

Volgens Samenlevingsopbouwwerk Vlaanderen werd de maatregel later door de gouverneur ongedaan gemaakt. Nochtans had het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) de beslissing op discriminatie onderzocht. "De antidiscriminatiewet heeft een aantal gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden, en vermogen is een van die gronden", liet Jozef De Witte, de directeur van het CGKR optekenen. "De wet zegt wel dat discriminatie op grond van vermogen kan, als er een legitiem doel is en als de middelen passend en noodzakelijk zijn."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren