23 mrt 2011

Tussenkomsten van raadslid Collins Nweke in de OCMW-raad van 22 maart 2011

Subsidiëring doorgangswoningen Wij wijzen op de subsidiëring doorgangswoningen van de staatsecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. De federale overheid nam de beslissing om voor het vierde jaar op rij een bijkomend initiatief te nemen om het grondwettelijke recht op wonen te realiseren. De subsidiëring biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken in de volgende omstandigheden:omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard

  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving
  • omwille van familiale conflicten (intrafamiliaal geweld inzonderheid)
  • omwille van een ramp zoals een brand, ontploffing of overstroming
  • omdat ze dakloos zijn
  • ?

Het gaat hierbij duidelijk om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie. De subsidie is bedoeld voor de uitbreiding, inrichting en verbetering van doorgangswoningen.

Groen! stelt vast dat het OCMW Oostende nog niet heeft ingetekend op deze subsidie terwijl alle centrumsteden in het land dit wel gedaan hebben en daardoor in de mogelijkheid zijn om meer mensen te helpen. Ook vorig jaar heeft Oostende hier niet op ingetekend.

De opvang van mensen die na een familiaal conflict op zoek zijn naar een onderkomen voor korte duur of de tijdelijke opvang van het groeiende aantal slachtoffers van huisjesmelkers blijven een dringende zaak in Oostende. Om maar te zwijgen over daklozenopvang. Oostende kan dergelijke subsidie zeker gebruiken om gebouwen in te richten en te verbeteren als noodopvang. De federale middelen kunnen zeker nuttig aangewend worden.

Hierbij één vraag en één voorstel aan de voorzitter:

VRAAG

Is de non-respons van het OCMW Oostende op dit subsidieaanbod voor doorgangswoningen een van de gevolgen van het gebrek aan vaste leiding in de Sociale dienst voor een onaanvaardbare lange periode?

VOORSTEL

Volgens de informatie die we hebben, weten we dat Oostende een deadline van 11 februari 2011 en de tolerantiedrempel van 28 februari 2011 had om in te tekenen op de subsidie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het te laat is voor 2011 om deze subsidie nog te verkrijgen. Groen! stelt voor om een grondig behoefteanalyse ter zake uit te voeren door het Sociaal Huis. Dit zal de raad in staat stellen om goed te beslissen over al dan niet in te gaan op de volgende projectoproep.

2.      Kennisopbouw betreffende hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe werd het Sociaal Huis Oostende gerealiseerd. Het Sociaal Huis moet dé plek zijn waar burgers terecht kunnen met vragen over de sociale dienstverlening in Oostende. En dat wordt getracht en grotendeels ook bereikt. Alleen niet voor iedereen. De zelfstandigen worden vaak vergeten in de dienstverlening van het Sociaal Huis. Dankzij de economische crisis neemt het aantal zelfstandigen in moeilijkheden de jongste jaren toe. Ze kloppen moeilijk of nauwelijks aan bij het Sociaal Huis met hulpvragen tot het te laat is. Ook voor onze equipe maatschappelijke assistenten zijn zelfstandigen geen vertrouwde doelgroep.

Tot een paar maanden geleden had Groen! geen vertegenwoordiging in de Raad. Toch hebben we zijdelings vernomen dat collega raadslid Sarah Schotte deze problematiek heeft gesignaleerd. We hopen en rekenen op steun van zowel de meerderheid- als de minderheidspartijen voor de goedkeuring van deze vraag rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen.

VRAAG

Concreet vraagt Groen! één informatieve vraag: wat is de stand van zaken rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in Oostende?

Daarnaast vragen wij twee principiële beslissingen aan de Raad. Ten eerste het uitbreiden van de bestaande hulp en dienstverlening zodat ook de zelfstandigen er terecht kunnen met hun vragen. Ten tweede het opstarten van kennisopbouw binnen de equipe maatschappelijke werkers rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen.

3.       Communicatieplan van het Meldpunt Discriminatie

Het voorstellingsmoment van het Meldpunt Discriminatie vond op dinsdag 8 maart 2011 plaats in Huize Willy Kooy. Groen! vindt de uiteindelijke komst van dit langverwachte meldpunt discriminatie in Oostende een goede zaak. Bij deze wens ik  de voltalige raad van het Sociaal Huis te feliciteren bij deze realisatie en de voorzitter in het bijzonder voor zijn coordinerende rol bij het afsluiten van de nodige samenwerkingsverbanden die het meldpunt tot stand hebben gebracht.

Groen! betreurt wel de geringe formele communicatie vanuit het Sociaal Huis naar het werkveld toe om het meldpunt aan te kondigen. De ondervertegenwoordiging van het werkveld op het voorstellingsmoment is hierbij een klare getuigenis. Met het meldpunt heeft de regio Oostende een krachtige hefboom gekregen in het strijd tegen discriminatie op basis van niet enkel ras en huidskleur maar ook geloof, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, overtuiging? Maar hiermee is het werk niet af. Het meldpunt moet  verder uitgebouwd worden om optimaal te functioneren. Ervaring van bestaande meldpunten leren dat het meldpunt tot mislukking is gedoemd zonder de passende communicatie naar het werkveld en de burgers. Het is een illusie dat een meldpunt zichzelf zal bekendmaken.

VRAAG

Welke communicatieplannen zijn er om het meldpunt bekend te maken aan het werkveld en de burgers?

4.      Motie: Eén minuut stilte voor de slachtoffers van de kern(ramp) in Japan

Na aanleiding van de aardbeving en tsunami in Japan op 11 maart 2011 alsook de kernramp aldaar stel ik voor om één minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de rampen. Japaanse sporen zijn niet ver te zoeken in Oostende. Daikin nv en Mutoh nv met wortels in Japan zijn immers twee belangrijke werkgevers in Oostende. Het tonen van medeleven in moeilijke tijden moet belangrijk zijn voor ons Sociaal Huis.

 

5.       Budgetrekeningen klanten en privacy

Er werd gesignaleerd dat bij de budgetrekeningen van klanten de bevoegde maatschappelijk werker bij het thuisbankieren ook inzicht kon hebben in de budgetrekeningen van de klanten onder haar / zijn beheer. Dit is tegen alle privacyregels. Volgens de informatie waaarover wij beschikken, heeft  zelfs de veiligheidsconsulent van de POD bij Dexia geprotesteerd. Dexia heeft verzekerd dat dit probleem opgelost werd.

Kunt u ons verzekeren dat de maatschappelijk werkers bij de dienst budgetbegeleiding en schuldbemiddeling de privacy van hun klanten niet schenden?  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren