23 mei 2017

Tweede kans vergunningsaanvraag wél met begeleiding

Dit brengt ons als Groen tot de vraag: kan het echt zijn dat meer dan 85% van deze handelszaken niet geïnteresseerd zou zijn in het verderzetten van hun business? Kan het zijn dat iets misgelopen was met de informatieverspreiding en de begeleiding van de handelaars bij het indienen van hun vergunningsaanvraag binnen de vervaldatum van 1 februari 2017? Groen steunde het voorstel van het stadsbestuur tot wijziging van het  in de raadszitting van 24 oktober 2016. Dit op voorwaarde dat we regelmatig evalueren of het effect heeft, dat de nachtwinkeliers goed geïnformeerd worden en dat een dialoog onderhouden wordt met  oog op meer kwaliteit en het verbeteren van leefbaarheid en imago.

Stedelijke Verordening betreffende winkels en nachtwinkels

 

Het is intussen geweten dat sinds 1 mei 2017  Oostende officieel 10 nachtwinkels heeft. Met andere woorden dit betekent 45 minder dan voordien. Dit brengt ons als Groen tot de vraag: kan het echt zijn dat meer dan 85% van deze handelszaken niet geïnteresseerd zou zijn in het verderzetten van hun business? Kan het zijn dat iets misgelopen was met de informatieverspreiding en de begeleiding van de handelaars bij het indienen van hun vergunningsaanvraag binnen de vervaldatum van 1 februari 2017?

 

Informatievergaderingen

De burgemeester liet weten tijdens de raadscommissie van 15 mei dat 3 informatievergaderingen met de uitbaters plaatsvonden en dit op de volgende data: 12 april 2016, 26 april 2016 en ook op 04 augustus 2016. Hij bevestigde ook dat er geen verdere informatievergaderingen hebben plaatsgevonden na de goedkeuring van het stedelijke verordening met het oog op toelichting van het indieningsprocedure. Hij beweert de uitbaters op hoogte gebracht te hebben van de gewijzigde reglement per gewone brief (dus niet aangetekend). Wij vroegen een kopij ervan maar tot op vandaag hebben wij niets gekregen. De exemplaren van de uitnodigingen voor de 3 voorgaande informatievergaderingen werden ons wel bezorgd. Hiermee enkele vragen:

  1. U liet weten geen verslag te hebben gemaakt van de informatievergaderingen, maar werd er bijgehouden welke uitbaters aanwezig waren?
  2. Op welke manier bent u te weten gekomen welke uitbaters NIET opdaagde? Hoeveel bedroegen ze?
  3. Was er enige poging om de afwezige uitbaters op te bellen of aangeschreven? Voor Groen had dit moeten gebeuren: dit ging niet om een detail, maar over het voortbestaan van hun winkel.

 

De bezorgdheden

Dat er met een verordening duidelijke regels en afspraken vastgelegd worden is goed voor iedereen. Daarom steunde Groen het gewijzigde reglement. Er zijn volgens ons een aantal noemenswaardige problemen met het invoeren van het reglement. Onze bezorgdheden zijn als volgt:

  • Volgens de informatie die wij beschikken, beweren een grote groep van de 43 uitbaters die geen vergunningsaanvraag indiende, geen brief te hebben ontvangen. Dit is moeilijk te controleren gezien er noch een aanwezigheidslijst noch een verslag opgemaakt van de informatievergaderingen. Dat is geen nauwkeurige werkwijze.
  • De uitnodigingsbrief werd met een gewone zending verzonden. Het is moeilijk te controleren welke uitbaters effectief de uitnodiging hebben ontvangen. Volgens Groen had dit aangetekend moeten gebeuren.
  • De nodige zorgvuldigheid lijkt ons afwezig in het invoeren van het nieuwe reglement.
  • Waarom werd hierover niet samengewerkt met de MARO, de dienst Samenleven, of het Economisch Huis?

 

VOORSTEL

 

Wij stellen voor dat het stadsbestuur de mogelijkheid creëert voor een tweede ronde vergunningsaanvraag in het kader van het reglement betreffende winkels en nachtwinkels, met méér begeleiding dan nu het geval was. De duurtijd voor de tweede kans hoeft niet lang te zijn. Dit zal zeker gezien worden als teken van goede wil namens het stadsbestuur.

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

 

Oostende, 22 mei 2017

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren