21 jun 2015

Verslagboek Themadag JobService

: inleiding verslagboek JobService   Samen sterk voor kansengroepen

Sinds enkele  decennia is migratie een wereldwijd fenomeen. Verjaagd door oorlog, door vervolging en achteruitstelling om religieuze of etnische redenen, gaan de slachtoffers van deze toestanden op zoek naar veiligheid en een betere toekomst.Velen komen ook naar België. Uiteraard zijn er grenzen aan de opvangmogelijkheden van asielzoekers en vluchtelingen. Maar wie hier kan blijven, moet zich kunnen integreren. Na een passende voorbereiding is tewerkstelling een noodzakelijke voorwaarde.

Jobservice werd daartoe opgericht, met de bedoeling om deze nieuwe medeburgers, behorend tot de etnisch-culturele minderheden (ECM) daarbij te helpen. De ervaring leert immers dat deze mensen dikwijls niet de juiste weg vinden om zinvol te solliciteren. Velen onder hen hebben zich ingespannen om Nederlands voldoende te leren en eventueel diverse opleidingen te volgen. De Jobservice wil de toeleiding verzekeren naar de passende diensten en het proces opvolgen.

De werkgevers van hun kant aarzelen soms omwille van de administratieve rompslomp en de onzekerheid over de reacties van de autochtone werknemers. Ook zij kunnen rekenen op de Jobservice en zijn partners voor de gewenste informatie en bijstand bij de aanwerving en eventuele begeleiding tijdens de startperiode van de werknemer.

Jobservice wil dus niet in de plaats treden van bestaande arbeidsbemiddelaars zoals de VDAB, de  OCMW's of de talrijke interimbureaus, maar  integendeel nauw samenwerken met deze instellingen en daarbij fungeren als een soort draaischijf. Jobservice wil aldus bijdragen tot het verhogen van de participatiegraad van de ECM op de arbeidsmarkt en het streven naar individuele ontplooiing binnen deze doelgroep.

De themadag 'tewerkstelling voor allochtonen' van dinsdag 9 september 2003 wordt dan ook een eerste stap in dit richting.  Een 100-tal deelnemers, zowel bedrijfsleiders als  organisaties en diensten voor arbeidsbemiddeling en individuele geïnteresseerden daagden voor deze themadag op. Ook heel wat beleidsmensen namen actief deel aan de dag.

In deel I van dit verslagboek vindt u teksten van deze themadag 'Tewerkstelling voor Allochtonen'.

In het volgende deel vindt u beleidsvoorbereidende materialen rond Jobservice: de partners, bevragingen en resultaten van zowel de doelgroep als dienstverleners, organigram, actieplan, kwaliteitscirkel en zoveel meer. Het verslagboek zal hopelijk een cruciale informatiebron zijn voor al wie actief is in de integratiesector in het algemeen maar meer bepaald in de tewerkstelling van allochtonen: van trajectbemiddelaars tot sociale assistenten, van vakbondsmensen tot studenten,... (ga naar het volledige verslagboek)

BIJLAGEN:
verslagboek_themadag_global_village.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren